De beste dividendaandelen scoor je zo

Dividend is van doorslaggevend belang voor veel langetermijnbeleggers. Door dividend structureel te herbeleggen kun je hoge rendementen behalen. Als je genoeg vermogen hebt kun je er zelfs van leven. Met onderstaande criteria selecteer je altijd de beste dividendaandelen.

Waarom dividendaandelen?

“Do you know the only thing that gives me pleasure? It’s to see my dividends coming in.”John D. Rockefeller
Dividend is een deel van de winst die een onderneming uitkeert aan haar aandeelhouders. Dividend kan zowel in cash als in extra aandelen uitgekeerd worden.

Er zijn een aantal redenen om in dividendaandelen te beleggen:

 • Extra rendement die onafhankelijk is van de koers.
 • Levert cash die je kunt herinvesteren of van kunt leven.
 • Reduceert het risico van je portefeuille omdat dividendaandelen over het algemeen stabiel zijn.

Het is echter een slecht idee om alleen aandelen te kopen die het meeste dividend uitkeren. Er zijn meer factoren die bepalen of een aandeel een goede en stabiele dividendbetaler is.

Let in ieder geval op onderstaande 6 criteria.

1. Payout ratio lager dan 75%

De payout ratio is het deel van de nettowinst die uitgekeerd wordt als dividend. Deze ratio is als volgt te berekenen:

Payout ratio = (Dividend per aandeel / Nettowinst per aandeel) * 100%

Een payout ratio van 100% wil dus zeggen dat alle nettowinst als dividend uitgekeerd wordt aan aandeelhouders.

Het is wenselijk als de payout ratio lager is dan 75%. Per slot van rekening moet een onderneming ook zijn kortlopende schulden kunnen aflossen. Bovendien is een deel nodig voor nieuwe investeringen.

Houd de payout ratio in de gaten. Hoge dividenden zijn niet houdbaar als de payout ratio te hoog is.

2. Een conservatief dividendrendement tussen de 2 en 5%

Het dividendrendement is het rendement wat je mag verwachten ten opzichte van de huidige koers van het aandeel. Dit is als volgt te berekenen:

Dividendrendement = (Dividend per aandeel / Koers) * 100%

Een hoog dividendrendement klinkt aantrekkelijk, maar een te hoog rendement kan ook een risico zijn voor de belegger. Vaak is een hoog dividendrendement niet houdbaar voor een onderneming. De kans op een dividendverlaging is dan groot.

Een goede vuistregel is een dividendrendement tussen de 2 en 5%. Dat is hoog genoeg om een mooi inkomen te genereren waarbij het risico op een verlaging klein is.

3. Ten minste 10 jaren van dividendverhogingen

Voor een dividendbelegger is niets zo fijn als een onderneming die ieder jaar het dividend verhoogt. Er zijn veel bedrijven die al tientallen jaren het dividend structureel weten te verhogen.

Enkele redenen om altijd te kiezen voor bedrijven die het dividend structureel verhogen:

 • Het levert een stabiel inkomen op voor beleggers.
 • Het is een positieve indicatie dat het bedrijf financieel gezond is.
 • Deze bedrijven doen het vaak goed, ook in onzekere tijden.
 • Je wordt als belegger beloond als je het aandeel langer in bezit hebt.

Het zal je niet verbazen, maar het schrappen of verlagen van dividend wordt vaak gezien als een zeer slecht teken. Een onderneming die hiervoor kiest staat er financieel vaak slecht voor.

Toch kan een verlaging voor de lange termijn een goede keuze zijn. Een onderneming die geen cash meer heeft zal uiteindelijk failliet gaan. Dividend hoef je dan ook niet meer te verwachten.

Een verlaging is echter niet het moment om als belegger in te stappen. Meestal zijn er betere alternatieven.

Kies voor ondernemingen die in ieder geval 10 jaar op rij het dividend hebben verhoogd. Dan weet je zeker dat de uitbetalingen relatief stabiel zijn.

4. Gezonde cashflow

Het uitkeren van dividend is een uitgaande geldstroom. Alleen met voldoende cash kan een onderneming dat blijven doen.

Een goede indicator is de vrije cashflow. Dit kengetal geeft aan hoeveel cash een onderneming overhoudt voor nieuwe investeringen of dus het uitbetalen van dividend.

De vrije cashflow is uitvoerig behandeld in het volgende artikel: Waarom cashflow belangrijker is dan winst.

5. Weinig schuld

Schulden zijn een noodzakelijk kwaad voor iedere onderneming. Te veel schulden kunnen echter leiden tot een dividendverlaging.

Controleer dus altijd of een onderneming een grote berg schulden heeft.

Hoeveel schuld gezond is voor een onderneming is ook afhankelijk van de sector waarin deze opereert. Lees verder: Schulden: zo herken je financieel zwakke bedrijven.

6. Niet te duur

De beste dividendaandelen zijn over het algemeen duur. Veel aandeelhouders willen profiteren van stabiel dividend, dus dat resulteert in een relatief hoge koers. Het is dan van belang om niet te veel te betalen.

Met de koers-winst (k/w) en de koers-boekwaarde (k/b) verhouding kun je controleren of aandelen duur zijn. Voor goede dividendaandelen kun je de volgende richtlijnen hanteren:

 • Koers-winst lager dan 30.
 • Koers-boekwaarde lager dan 8.

Lees meer over deze verhoudingen en het waarderen van aandelen: Zo kun je de waarde van een aandeel schatten.

Voorbeelden van sterke dividendaandelen

Er zijn veel goede dividendaandelen. Hieronder vergelijken we Unilever, Nesté en Johnson & Johnson. Disclaimer: ik heb een positie in Unilever.

Unilever Nestlé S.A. Johnson & Johnson
Payout ratio 76% 48% 63%
Dividendrendement 3,6% 2,5% 2,6%
Jaren verhoging > 25 > 25 > 50
k/w 21,0 19,6 24,2
k/b 7,3 6,0 7,3

De drie aandelen in de tabel zijn zeer stabiele dividendbetalers. Uitblinker is Johnson & Johnson die al meer dan 60 jaar het dividend weet te verhogen.

Het zijn echter geen goedkope aandelen. Voor een langetermijnbelegger zal dat echter niet uitmaken. Als je structureel het dividend gaat herbeleggen zal de koers van ondergeschikt belang zijn. Zeker op een lange termijn speelt de koers van het aandeel dan geen rol meer.

Samengevat

De beste dividendaandelen kennen een combinatie van de volgende factoren:

 • Een payout ratio lager dan 75%.
 • Een dividendrendement tussen de 2 en 5%.
 • Ten minste 10 jaren van dividendverhogingen achterelkaar.
 • Een gezonde en stabiele cashflow.
 • Weinig schuld.
 • Niet te duur met een k/w lager dan 30 en een k/b lager dan 8.

Met een select aantal goede dividendaandelen kun je mooie rendementen behalen. Een rijke toekomst begint met een portefeuille vol dividendaandelen.