Een handige vuistregel: de regel van 72

Laatste update op 19 oktober 2022

Over ‘samengestelde rente’ is op deze website al het nodige geschreven. Met behulp van samengestelde rente is het op lange termijn mogelijk om met een bescheiden inleg een groot vermogen op te bouwen. Soms is het handig om uit te rekenen wat voor effect deze samengestelde rente op je inleg heeft. Daar kunnen uitgebreide rekenmodellen voor gebouwd worden, maar het kan ook simpeler. Met behulp van ‘de regel van 72’ bijvoorbeeld.

De formule

De regel van 72 is een vuistregel. Daarmee is het mogelijk om te achterhalen wat er nodig is om een bepaalde inleg te verdubbelen. Er kunnen twee parameters uitgerekend worden:

Verdubbelingstijd in jaren = 72 / Rendement

Rendement = 72 / Verdubbelingstijd in jaren

Stel dat je binnen 8 jaar je inleg wilt verdubbelen. Met de regel van 72 is het dan eenvoudig te achterhalen dat daar een jaarlijks rendement van 9% (72 delen door 8) voor nodig is.

Andersom kan het ook zo zijn dat je wilt weten hoe lang het duurt om je inleg te verdubbelen met een rendement van 5% per jaar. In dat geval zul je u met de formule achterhalen dat het 14,4 jaar (72 delen door 5) zal duren.

Afwijking

Met de regel van 72 is het gemakkelijk om het rendement en de verdubbelingstijd te achterhalen. Omdat het een vuistregel is heeft het een afwijking ten opzichte van een exacte berekening. Zo zal bijvoorbeeld de verdubbelingstijd nooit exact overeenkomen. Vooral bij hogere rendementen is de afwijking relatief groot. Zie de tabel hieronder.

Rendement Aantal jaren (regel van 72) Aantal jaren (exact)
1% 72.0 69.7
2% 36.0 35.0
5% 14.4 14.2
10% 7.2 7.3
50% 1.4 1.7
100% 0.72 1.0

Snelle check

Gebruik de regel dus zoals deze bedoeld is: als snelle check. De regel is simpel en geeft direct enig inzicht als het gaat om het verdubbelen van je vermogen.

Voor meer complexe berekeningen waarbij exacte rendementen of jaren uitgerekend dienen te worden is de regel te onnauwkeurig. In dat geval biedt Microsoft Excel of een soortgelijk programma een uitkomst.