ROIC: alles wat je moet weten over deze ratio

Laatste update op 25 februari 2023

Het ‘rendement op geïnvesteerd kapitaal’ is een belangrijke parameter voor waardecreatie. De Engelse term is ‘return on invested capital’ of kortweg ROIC. In een eerder artikel werd deze parameter uitvoerig behandeld. Daarmee is echter niet verteld hoe een bedrijf het rendement op investeringen kan maximaliseren.

Als het echt zo gemakkelijk was dan waren er veel bedrijven met een zeer hoge ROIC. Helaas is de praktijk anders. Voor aandeelhouders is het goed om te weten hoe een bedrijf het rendement omhoog kan stuwen.

Hoe kan een bedrijf waarde creëren?

Een bedrijf kan op meerdere manieren waarde voor aandeelhouders creëren. De onderstaande afbeelding somt de belangrijkste mogelijkheden op:

ROIC voor verschillende manieren van waardecreatie
Bron: Valuation

De afbeelding laat zien hoeveel aandeelhouderswaarde gecreëerd wordt per 1 dollar omzetgroei. Ter verduidelijking: bij iedere dollar omzetgroei die door nieuwe producten wordt gerealiseerd wordt 1,75 tot 2,00 dollar aan aandeelhouderswaarde gecreëerd. Zo is op te merken dat nieuwe producten dus veel meer waarde creëren dan het overnemen van andere bedrijven.

Let er wel op dat het risico op falen niet meegenomen is in de afbeelding. Gefaalde nieuwe producten leveren doorgaans geen inkomsten op.

Wat kun je ermee?

Het introduceren van nieuwe producten levert bij succes dus verreweg het hoogste rendement op. Dit komt omdat er vaak weinig nieuwe investeringen voor nodig zijn. Bedrijven kunnen de nieuwe producten gewoon in bestaande fabrieken produceren.

Als het product waanzinnig succesvol blijkt kunnen investeringen altijd opgeschroefd worden om mee te schalen met de vraag. Aan de andere kant is het overnemen van bedrijven direct een flinke aanslag op de kas. Het duurt vaak jaren voordat een overname gaat renderen. In eerste instantie zijn er meer kosten dan baten mee gemoeid.

Als aandeelhouder is het verstandig om het jaarverslag door te spitten op toekomstige investeringen. Is een bedrijf vooral bezig met het overnemen van andere bedrijven? Dan zal de groei in aandeelhouderswaarde waarschijnlijk laag blijven. Het is een minder duurzame manier van waardegroei dan het lanceren van eigen nieuwe producten.

Het lanceren van nieuwe producten gaat dan mogelijk weer met hogere risico’s gepaard. Er is geen garantie dat deze nieuwe producten ook daadwerkelijk aanslaan. Als aandeelhouders is het in ieder geval goed om te weten wat voor langetermijnvisie een bedrijf erop nahoudt.

Een hoog rendement op geïnvesteerd kapitaal

De bedrijven met de hoogste ROIC hebben vaak een duurzaam concurrentievoordeel. Dit zijn bedrijven met producten of diensten die op lange termijn door concurrenten niet te imiteren zijn. Daarmee onderscheidt een bedrijf zich van de rest, waardoor het rendement hoog is. Denk aan sterke merken of patenten zoals het recept van Coca Cola.

Bedrijven die dit voordeel op lange termijn weten vast te houden zijn vaak pareltjes om in de portefeuille te hebben.