Belastingen om rekening mee te houden [update 2023]

Als je vermogen hebt en rendement maakt met beleggingen profiteert ook de belastingdienst daarvan mee. Belastingen zijn een noodzakelijk kwaad waar beleggers mee te maken hebben. Er zijn twee belastingen waar een belegger rekening mee dient te houden: dividendbelasting en vermogensbelasting.

Dividendbelasting

Heb je aandelen of fondsen die dividend uitkeren? Dan wordt over het uitbetaalde bedrag dividendbelasting ingehouden. Ondernemingen in Nederland zijn verplicht om 15% dividendbelasting in te houden en over te dragen aan de fiscus. Dit bedrag is vervolgens te verrekenen met de verschuldigde inkomstenbelasting.

Voor ondernemingen in het buitenland kan het af te dragen percentage echter verschillen.

Zo wordt op Amerikaanse aandelen 30% dividendbelasting ingehouden in plaats van 15%. Gelukkig heeft Nederland verdragen met landen als de Verenigde Staten gesloten. Dit betekent dat het overschot aan dividendbelasting mogelijk gedeeltelijk of volledig is terug te vorderen. Of volledige terugvordering mogelijk is hangt echter af van de afspraken die tussen beide landen zijn gemaakt.

Vermogensrendementsheffing 2023, feiten

De vermogensrendementsheffing is de belasting die particulieren over hun vermogen moeten betalen. De regels omtrent deze belasting veranderen bijna jaarlijks. Het is daarom niet altijd even duidelijk hoeveel je moet afdragen.

Voor 2023 gelden de volgende feiten:

  • Tot 57.000 euro betaal je geen belasting over je vermogen.
  • Voor partners geldt dus een vrijstelling tot 114.000 euro.
  • Het belastingpercentage voor grote vermogens gaat omhoog van 31 naar 32% in 2023.
  • De 32% belasting wordt alleen geheven over het rendement dat je hebt behaald.
  • Het percentage zal in stappen omhoog gaan tot 34% in 2025.
  • Voor bepaalde ‘groene beleggingen’ krijg je extra vrijstelling.

Het belastingpercentage wat je uiteindelijk moet betalen hangt af van je vermogensmix.

Vermogensrendementsheffing 2023, belastingpercentages

Je betaalt dus belasting over het rendement dat je met spaargeld en beleggen hebt behaald. De belastingdienst kijkt in 2023 echter nog niet naar het werkelijke rendement dat je hebt betaald. Dat is vanaf 2026 wel de bedoeling.

Tot die tijd gaat de belastingdienst uit van een fictief rendement waarover je belasting moet betalen. De voorlopige rendementspercentages waar de belastingdienst vanuit gaat zijn als volgt:

  • Spaargeld: 0,01%.
  • Beleggingen en andere bezittingen: 5,53%.
  • Schulden: 2,46%.

De percentages zijn nog niet definitief. Uiterlijk 28 februari worden die bekend gemaakt.

Je betaalt dus de 32% belasting over bovenstaande rendementspercentages. Concreet betekent dat het volgende:

Vermogenscategorie Fictief rendement Te betalen belasting
Spaargeld 0,01% 0,0032% (32% van 0,01%)
Belastingen 5,53% 1,77% (32% van 5,53%)
Schulden 2,46% 0,79% (32% van 2,46%)

Wat dit voor jouw situatie betekent kun je berekenen met de hulptool van de belastingdienst.

Wat moet ik met deze info?

Voor wat betreft de dividendbelasting: zolang je fondsen in Nederland selecteert hoef je geen rare dingen te doen. Zodra er buitenlandse fondsen bij komen kan het een ander verhaal worden. Meestal kan een belastingadviseur je helpen om buitenlandse dividenden die te veel zijn ingehouden terug te laten vorderen.

Voor wat betreft de vermogensrendementsheffing: de vermogensrendementsheffing plus de inflatie (waardevermindering van geld) is het percentage aan rendement dat je minimaal moet maken om in koopkracht gelijk te blijven. Is je rendement lager, dan wordt je geld langzaamaan minder waard.

Mocht je een defensief ingestelde belegger zijn die tevreden is met een relatief laag rendement, dan zul je daar rekening mee moeten houden. Het kan dus helpen om uw vermogensrendementsheffing uit te rekenen en de jaarlijkse inflatie in de gaten te houden.

Stel bijvoorbeeld dat de inflatie 2% is en je vermogensrendementsheffing 1%. In dat geval moet je minimaal 3% rendement maken om quitte te spelen.

Conclusie

Belastingen zijn helaas een zekerheid waar we met z’n allen mee moeten leven.

Met bovenstaande informatie is het duidelijk welke belastingen je als belegger zult moeten betalen.