Let op deze 5 zaken bij iedere transactie

Laatste update op 15 april 2023

Bij het inleggen van een transactie zijn er enkele zaken waar goed op gelet moet worden. Zeker voor nieuwkomers kan het inleggen van een eerste transactie eng zijn.

Transacties zijn datgene waar het om draait op de effectenbeurs. Met behulp van een transactie kunnen effecten verhandeld worden met andere mensen of instanties.

Dit artikel behandelt 5 zaken die van belang zijn als het gaat om transacties op de beurs.

1. Let op de kosten

De meeste brokers brengen kosten in rekening bij het maken van een transactie. Deze kosten kunnen per broker behoorlijk verschillend zijn. Stel bijvoorbeeld dat je voor 1.000 euro aandelen wilt kopen en er 10 euro aan transactiekosten worden gerekend. In dat geval zul je 1.010 euro aan cash op je beleggingsrekening moeten hebben staan om de transactie te kunnen voltooien.

Bovendien zorgen de kosten ervoor dat je belegging in dat geval 1% duurder wordt. Veel brokers hanteren een minimum als het gaat om transactiekosten, dus dan zijn kleine transacties al direct flink verliesgevend.

Let er verder op dat er geen verborgen kosten zijn. Met name aan buitenlandse aandelen kunnen soms extra kosten doorberekend worden. Controleer daarom altijd de tarieven die de broker hanteert en dan met name de kleine lettertjes die er bij horen…

2. Let op je VBR

VBR staat voor vrij besteedbare ruimte. Het is de hoeveelheid geld die op je rekening beschikbaar is om transacties mee uit te voeren.

Daarbij kan het zo zijn dat je effecten aan wilt schaffen die genoteerd staan in buitenlandse valuta terwijl je VBR in euro’s is aangegeven. In dat geval moet ook rekening gehouden worden met de valutakoers om te kunnen bepalen hoe veel effecten maximaal gekocht kunnen worden. De meeste brokers geven een melding als bij een bepaalde transactie een negatieve VBR zou ontstaan.

3. Geef een limietprijs op

Typisch gezien kunnen er twee soorten transacties geplaatst worden: bestensorders en limietorders. Sommige brokers bieden nog meer soorten orders, maar dit zijn de meest gangbare.

Met bestensorders worden de transacties uitgevoerd tegen elke aannemelijke prijs.

Bij limietorders moet er een limietprijs opgegeven worden voor de aan- of verkoopprijs.

Voor de meeste beleggers is een limietorder de gewenste keuze. Geef een aankooptransactie altijd een maximumlimiet mee en een verkooptransactie een minimumlimiet. Dit voorkomt dat effecten tegen verkeerde prijzen worden verhandeld. Op korte termijn zijn koersen zeer beweeglijk, waardoor bestensorders het ongewenste effect kunnen hebben dat de prijs bij de transactie te hoog of te laag is.

Op een handelsdag kan een enkel aandeel meerdere procenten omhoog of omlaag schieten. Een limietorder voorkomt dat op dit soort ongunstige momenten de transactie wordt voltooid.

4. Let op de orderduur

Bestensorders worden op een handelsdag vrijwel direct afgehandeld, dus dan is een orderduur niet van belang. Voor limietorders kan dat echter wel zo zijn.

Stel je wilt de effecten voor een bepaalde prijs verhandelden, maar je hebt verder geen voorkeur voor het moment van afhandelen. In dat geval kun je een doorlopende orderduur opgeven om de transactie op ieder gewenst moment in de toekomst af te handelen. De order blijft geldig zolang deze niet is afgehandeld of geannuleerd. Sommige brokers hanteren echter wel een maximum aantal dagen voor een doorlopende order. Wil je dat de order alleen vandaag geldig is, dan geef je een dagorder door.

5. Controleer het orderboek

Controleer altijd het orderboek bij het inplannen van een transactie. Daarin staan de actuele bied- en laatprijzen voor de effecten.

Soms is het orderboek niet zichtbaar, bijvoorbeeld bij buitenlandse aandelen. Bij brokers worden koersen van buitenlandse aandelen vaak met een aantal minuten vertraagd weergegeven, waardoor ook het orderboek niet zichtbaar is. Let in dat geval op de vertraagde koers om een inschatting te maken van de huidige prijs.

Het heeft namelijk geen nut om een limietorder op te geven met een prijs die ver verwijderd is van de bied- of laatprijs. Dan bestaat de kans dat de transactie nooit zal worden uitgevoerd.

Tot slot

Leg een transactie niet zomaar blind in.

Er zijn in ieder geval 5 zaken die je altijd moet checken als je een transactie inlegt:

  • Let op de kosten.
  • Let op de vrij besteedbare ruimte.
  • Geef altijd een limietprijs op.
  • Let op de orderduur.
  • Check het orderboek, indien zichtbaar.

Daarmee voorkom je dat je effecten te duur koopt of te goedkoop verkoopt.