Technische analyse is onzin en wel om deze 4 redenen

Technische analyse (of kortweg TA) is een methode om de toekomstige koers van een aandeel te voorspellen. Daarmee hopen met name traders op de juiste momenten te kopen en te verkopen. Helaas is het klinkklare onzin…

Er zijn in ieder geval 4 goede redenen waarom deze analysemethode niet werkt.

Wat is technische analyse?

Technische analyse kan als volgt omschreven worden:

Technische analyse is de studie van grafieken van aandelenkoersen om het toekomstig verloop van de koers te voorspellen.

Een ’technisch analist’ is dus puur bezig met het koersverloop van een aandeel. Hij houdt zich dus minder bezig met financiële kengetallen zoals waarde, schulden en cashflow. Dat is het terrein van een ‘fundamenteel analist’.

Technisch analisten zoeken vooral naar trends en weerstanden in kaarsgrafieken.

Kaarsgrafieken bestaan uit verticale groene en rode balkjes die het prijsverloop op een bepaald moment representeren. Door bepaalde patronen te zoeken hopen ze een stijgend of dalend koersverloop te kunnen voorspellen.

Kaarsgrafiek
Bron: FXminds

Fundamentele analyse vs. technische analyse

Tegenover technische analyse staat de fundamentele analyse:

Fundamentele analyse is de studie waarbij analisten de waarde van een aandeel proberen in te schatten middels financiële kengetallen en de gang van zaken bij een bedrijf.

Het moge duidelijk zijn dat ik een voorstander ben van fundamentele analyse. Het geeft een objectief beeld van een onderneming en diens toekomstige resultaten.

De voordelen van fundamentele analyse:

 • Geeft een objectief beeld van de onderneming.
 • Is voor de lange termijn.
 • Geeft een compleet beeld van de operationele gang van zaken.

Fundamentele analyse is gericht op het analyseren van het bedrijf achter de aandelenkoers. Technische analyse is vooral gericht op het interpreteren van de koers zelf.

Het probleem van technische analyses

Het klinkt interessant om middels het interpreteren van grafieken het koersverloop van een aandeel te kunnen voorspellen. Helaas gaan de meeste mensen met deze methode de mist in. Wees dus voorzichtig met deze methode, mocht je het willen proberen.

Het voorspellen van toekomstig koersverloop is altijd onmogelijk, ook voor een fundamenteel analist.

Er zijn ten minste 4 goede redenen waarom technische analyse niet werkt.

Reden 1: Het is subjectief

Technische analyse is erg subjectief. Dat maakt de analyse dan ook erg onbetrouwbaar. De analyse is dan gebaseerd op:

 • Persoonlijke vooroordelen.
 • Menselijke fouten.
 • Eigen interpretatie van trends.

De uitkomst is dus volledig afhankelijk van de analist en niet van data zoals je zou verwachten. Verschillende analisten zullen bij dezelfde grafiek tot verschillende conclusies komen.

Het heeft dus geen zin om te vertrouwen op analyses van een ander. Als je zelf de analyse doet kom je mogelijk tot een volledig andere conclusie.

Reden 2: Er is geen verband tussen patronen en toekomstig koersverloop

Waarschijnlijk ken je deze tekst wel:

“In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst”

Dat geldt ook voor technische analyse.

Er bestaat namelijk geen enkel verband tussen de patronen die een analist vindt en het toekomstig koersverloop van een aandeel. Technisch analisten proberen met name koersen en handelsvolumes uit het verleden te interpreteren. Deze patronen hebben echter geen invloed op de toekomst.

Het verleden en de toekomst staan los van elkaar. Je kunt niet het verleden interpreteren en dan met volle zekerheid weten hoe de toekomst eruitziet. Of patronen werken is dan vooral een gok die goed of slecht uit kan vallen.

Reden 3: Kortetermijnfocus

Technische analyse is met name gericht op de korte termijn. Het is dan ook vooral een analysemethode voor speculanten. Beleggers met een lange beleggingshorizon hebben er niks aan.

Een kortetermijnfocus leidt tot:

 • Onnodig en veelvuldig aanpassen van je portefeuille.
 • Veel transacties en daarmee hoge transactiekosten.
 • Paniek bij kortstondige dalingen.

De kortetermijnfocus negeert fundamenten zoals de onderliggende waarde van een aandeel. Deze fundamenten zijn op een lange termijn echter een meer betrouwbare indicator voor toekomstige koersontwikkelingen.

Reden 4: Externe factoren worden genegeerd

Financiële markten en daarmee aandelen worden beïnvloed door een verscheidenheid aan externe factoren. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Geopolitieke ontwikkelingen zoals oorlog en sancties.
 • Beleid van centrale banken.
 • Macro-economische factoren zoals werkloosheid en inflatie.
 • Geruchten of desinformatie.
 • etc.

Deze externe factoren worden in een technische analyse meestal niet meegenomen.

Externe factoren hebben veel invloed op de koersen van aandelen. Daarmee kunnen technische analyses compleet nutteloos worden. Zeker op de korte termijn zullen deze factoren je resultaten beïnvloeden.

XKCD over technische analyse
Bron: XKCD.com

Conclusie

Technische analyse is onzin. Het is niet meer dan lijntjes trekken over een grafiek in de hoop er een patroon in te ontdekken. Net zo waardevol als een voorspelling door een helderziende.

Vermoei je niet met technische analyse.

Richt je op de lange termijn. Dan is een degelijke fundamentele analyse alles wat je nodig hebt.